Ładowanie

Realizacje

Ponad 190 zrealizowanych inwestycji – zapraszamy do zapoznania się z najciekawszymi z nich.

Zadania w realizacji

 • Budowa dwóch układów kogeneracyjnych z generatorami o łącznej mocy 18MWe zasilanych gazem z odmetanowania kopalni, budowa dwóch stacji transformatorowo-rozdzielczych, układów pomiarowych energii elektrycznej, linii kablowych SN, fundamentów, estakad kablowych
 • Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej z dwoma transformatorami 1000kVA wraz z linią zasilającą 20kV
 • Budowa linii kablowej SN
 • Wymiana przekładników prądowych w polach transformatorowych 110/6kV
 • Budowa 4 polowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV
 • Wykonanie prac przygotowawczych pod budowę infrastruktury gazowej
 • Przebudowa linii SN w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • Instalacja Górniczego Światłowodowego Systemu Pomiaru Temperatury na kopalni węgla kamiennego
 • Przebudowa wyprowadzenia mocy elektrycznej z układu kogeneracji zainstalowanej na terenie zakładu produkcyjnego
 • Wyposażenie pola 110kV

Zadania zrealizowane w latach 2021 – 2022

 • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zabudowy dwóch nowych linii kablowych SN wraz z zabudową nowej rozdzielnicy SN i układu pomiarowo-rozliczeniowego w zakładzie przemysłowym
 • Budowa dwóch nowych linii kablowych SN wraz z zabudową nowej rozdzielnicy SN i układu pomiarowo-rozliczeniowego w zakładzie przemysłowym
 • Kompleksowa modernizacja układu zasilania i obwodów sterowniczo-zabezpieczeniowych i telemechaniki dla zabudowy nowego pola 110kV w technologii GIS oraz modernizacja pola 110kV rozdzielni wnętrzowej
 • Wymiana odłącznika i konstrukcji wsporczej wraz z fundamentem punktu neutralnego transformatora na stacji 110/30/6kV
 • Modernizacja pola 6kV dla zasilania i sterowania dmuchawy przemysłowej
 • Przebudowa kabla zasilającego stację oraz oświetlenia drogi ppoż. i placu manewrowego na terenie zakładu przemysłowego
 • Produkcja, serwis oraz montaż wyrobu medycznego Laserobaria 2.0_S dla Inventmed Sp. z o.o.
 • Wykonanie 5 linii kablowych dla potrzeb zasilania ładowarek typu plug – in na terenie zajezdni autobusowej
 • Dostawa odłączników systemowych 6 kV do rozdzielni wnętrzowej

Zadania zrealizowane w latach 2019 – 2020

 • Kompleksowy montaż linii kablowych sterowniczych na terenie SE 400/110kV
 • Budowa linii kablowej 6kV i światłowodowej dla zasilania stacji wentylatorów głównego przewietrzania szybu kopalni
 • Przebudowa 2 linii kablowych 6kV na terenie inwestycyjnym
 • Wykonanie fundamentu i prac budowlanych dla posadowienia kontenera
  z układem kogeneracyjnym 2MWe na terenie zakładu przemysłowego
 • Wymiana odłącznika 110kV wraz z konstrukcją oraz ograniczników przepięć 110kV na stacji 110/6kV
 • Przebudowa zasilania SN 6kV szybu kopalni
 • Kompleksowa modernizacja stacji 110/6kV w oparciu o osprzęt 110kV (wyłączniki, przekładniki kombinowane, ograniczniki przepięć) firmy ABB
 • Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz układu zasilania klimatyzacji dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach Piotrowicach
 • Przebudowa linii SN 6kV
 • Wymiana odłącznika i konstrukcji wsporczej wraz z fundamentem punktu neutralnego transformatora na stacji 110/30/6kV
 • Opracowanie projektu i wykonanie układu zasilania SN na potrzeby gospodarki wodnej dla zakładu przemysłowego

Zadania zrealizowane w roku 2018

 • Budowa przyłącza elektroenergetycznego ze stacją transformatorową (ZPUE Włoszczowa) i agregatem prądotwórczym (silnik IVECO Motors)
 • Wykonanie układu zasilania i sterowania linii produkcyjnej stopów metali nieżelaznych
 • Wykonanie przyłącza z sieci na napięciu 6kV linią kablowo-napowietrzną wraz
  z transformatorem 6/0,4kV 400kVA oraz rozdzielnicą 400/230V
 • Wykonanie systemu zasilania energetycznego dla budowanego układu odzysku ciepła
  ze sprężarek powietrza w Zakładzie Ciepłowniczym
 • Modernizacja układu zasilania 110kV – opracowanie dokumentacji projektowej
 • Remont pola 6kV rozdzielni dwusystemowej
 • Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej 20/6kV wraz z wykonaniem zasilania ze stacji 110/20kV
 • Odtworzenie przepustowości i wykonanie kanału kablowego na terenie zakładu przemysłowego
 • Wykonanie przyłącza 20/0,4kV dla budynku produkcyjno-usługowego na terenie zakładu przemysłowego
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na przełożenie linii kablowej 6kV na terenach inwestycyjnych
 • Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie przemysłowym
 • Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej i linii kablowej podziemnej SN 15kV i światłowodowej

Zadania zrealizowane w roku 2017

 • Wykonanie projektu przyłącza i stacji transformatorowo-rozdzielczej 20/6 kV
 • Roboty budowlane polegające na wymianie linii kablowej 15 kV
 • Budowa estakady kablowej i przebudowa kabla 6 kV
 • Budowa budynku i rozdzielni 6 kV
 • Kompleksowa automatyzacja  Stacji Uzdatniania Wody
 • Remont kanału kablowego wewnątrz zakładu przemysłowego
 • Wymiana rozdzielni 400/230V na RnN w budynku pompowni na terenie przedsiębiorstwa wodociągowego
 • Budowa przyłącza energetycznego 15kV) wraz ze stacją transformatorowo-rozdzielczą
 • Wykonanie audytu energetycznego dla fabryki przemysłu motoryzacyjnego
 • Wykonanie instalacji kablowej, rozdzielczej i sterowania
 • Wymiana wyłączników małoolejowych na próżniowe w polach 6kV stacji zasilających
 • Remont instalacji elektrycznej podnoszenia bram wjazdowych odmrażalni dla zakładu przemysłowego
 • Modernizacja rozdzielni potrzeb własnych prądu stałego dwóch stacji w zakresie wymiany prostowników podstawowych i rezerwowych na urządzenia, wymiany baterii akumulatorów stacyjnych oraz wymiany przynależnej aparatury obwodów prądu stałego
 • Wykonanie zmiany zasilania 400V hali zakładów przemysłowych

Zadania zrealizowane w roku 2016

 • Wymiana stacji SN/nN
 • Budowa zasilania elektroenergetycznego budynku łaźni głównej i stolarni na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach
 • Rozbudowa rozdz. 400V Muzeum Górnictwa Węglowego
 • Remont kanału kablowego na terenie zakładu przemysłowego
 • Ułożenie kabla 6 kV dla zakładu przemysłowego
 • Remont i doposażenie pól 6 kV w rozdzielni zakładu przemysłowego
 • Wykonanie sprzęgła pomiędzy rozdzielnicami 400V w stacji transformatorowo-rozdzielczej oraz rozbudowa układów pomiarowo-rozliczeniowych i zasilania zabezpieczeń w sieci 500V dla Muzeum Górnictwa
 • Modernizacja górniczego wyciągu szybowego w zakresie budowy niezależnego zasilania 6 kV bezpośrednio z rozdzielni 6 kV
 • Remont przyłącza układu zasilania 6 kV stacji
 • Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do budynku łaźni głównej oraz przebudowa i budowa sieci teletechnicznych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach

Zadania zrealizowane w roku 2015

 • Wykonanie przebudowy trasy kabli 6kV – KWK Halemba Wirek
 • Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pozwalającej na odzysk ciepła zgromadzonego
  w wodach dołowych uzyskiwanych w procesie głównego odwadniania, z zastosowaniem pomp ciepła NIBE dla celów przygotowania ciepłej wody użytkowej łaźni górniczej
  o łącznej mocy 420kW – pierwsza taka instalacja w Polsce! Tauron Wydobycie S.A. KWK Sobieski
 • Dostawa i zabudowa rozdzielni SN (MultiCell prod. JM-Tronic) na poz. 575m dla zasilania pompowni głównej wraz z monitoringiem – SRK Rejon Pstrowski
 • Modernizacja zasilania pompowni głębinowej dla przedsiębiorstwa wodociągów – urządzenia prod. ZPUE Włoszczowa – ZUW Dziećkowice – GPW S.A.
 • Modernizacja Głównej Stacji Transformatorowej 110 kV w zakresie wymiany wyłącznika mocy na 3AP1 Siemens – dla przemysłu miedziowego – WMN Łabędy
 • Rozbudowa rozdzielni RG-500V na szybie Carnall dla obiektu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
 • Wykonanie trolei zasilającej dla Koksowni Zdzieszowice
 • Modernizacja Stacji Elektroenergetycznej 110/6 kV w zakresie wymiany 33 szt. przekładników 110kV  prod. Arteche  – dla przemysłu miedziowego ZG Lubin KGHM S.A.

Zadania zrealizowane w latach 2013 – 2014

 • Obsługa elektryczna, eksploatacja i zabezpieczenie ruchu urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych zakładu przeróbczego  oraz węzłów sortująco granulujących, w tym obsługa węzłów mobilnych dla zakładu przerobu odpadów górniczych – urządzenia prod. Siemens – Haldex S.A.
 • Prowadzenie nadzoru nad realizacjami inwestycji kolektorów słonecznych w gminie Białowieża – Geres Asco Sp. z o.o.
 • Zabudowa układu zabezpieczeń lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW oraz zabezpieczenia szyn ZSZ prod. ZPrAE, w modernizowanej stacji elektroenergetycznej GST-110/6 kV – KWK Bolesław Śmiały
 • Wykonanie rezerwowego zasilania w energię elektryczną w tym dostawa i montaż kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej 20/6 kV (transformator 6,3MVA prod. EG-System, RSN typu RS-24 i RS-12 prod. Revico) dla  Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice – GPW S.A.
 • Rozbiórka suwnicy dwubelkowej zlokalizowanej na terenie byłej KWK Centrum wraz z opracowaniem projektu likwidacji suwnicy i konstrukcji jezdnej – SRK SA
 • Wyburzenie budynku stacji uzdatniania wody dla Zakładów Energetyki Cieplnej S.A.
 • Remont układu zasilania  instalacji elektrycznej budynku AWF Katowice
 • Budowa stacji transformatorowej 6/0,5/0,4 kV (El-Q Częstochowa)
 • dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
 • Wykonanie robót elektrycznych związanych z modernizacją układu technologicznego Zakładu Przeróbczego Haldex S.A. Rejon Panewniki – urządzenia prod. Siemens
 • Modernizacja Stadionu Miejskiego w Tychach – budowa układu zasilania wraz ze stacją transformatorowo-rozdzielczą SN/nN (El-Q Częstochowa)
 • Wymiana wyposażenia technicznego kanałów kablowych na terenie stacji GST-110 kV – KWK Bolesław Śmiały
 • Projekt i  budowa linii średniego napięcia oraz modernizacja pól SN (zabezpieczenia Computers&Control)  dla przemysłu miedziowego – Nitroerg SA – GK KGHM SA
 • Modernizacja pól rozdzielczych układu wzbudzenia maszyny wyciągowej – aparatura prod. JM-Tronic – SRK SA KWK Szombierki

Zadania zrealizowane w roku 2012

 • Zabezpieczenie ciągłości ruchu elektrycznego, bieżąca konserwacja, naprawy urządzeń elektrycznych i instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, wraz z obsługą urządzeń, rozdzielni, stacji transformatorowych, obsługa i konserwacja wag taśmowych oraz falowników dla zakładu przeróbki odpadów – aparatura i oprogramowanie Siemens – Haldex S.A.
 • Modernizacja zasilania rozdzielni 6 kV – wymiana linii kablowych i zabezpieczenia w polu SN na multiMUZ prod. JM-Tronic, dla Kopalni Węgla Kamiennego Rydułtowy-Anna
 • Modernizacja zasilania rozdzielni 20 kV – wymiana linii kablowych, dla Kopalni Węgla Kamiennego Rydułtowy-Anna
 • Remont instalacji elektrycznej, oświetleniowej i teletechnicznej w budynku Stacji Ratownictwa Górniczego – aparatura Schrack/Philips – KWK Bolesław Śmiały
 • Remont instalacji elektrycznej, oświetleniowej i teletechnicznej w budynku lampowni zakładu górniczego – aparatura Schrack/Philips – KWK Bolesław Śmiały
 • Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie wymiany masztu odgromowego wraz z fundamentami na terenie stacji 110 kV – KWK Budryk
 • Opracowanie dokumentacji technicznej, dostawa materiałów oraz wykonanie prac montażowych w celu dostosowania do nowych warunków przyłączenia wydanych przez Vattenfall Distribution Poland S.A. stacji 110 kV – zabudowa lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW prod. Energoaparatura) – KWK Budryk
 • Wykonanie koreferatu do kosztorysów – awaryjna rektyfikacja słupów od
  nr 100 do 106 linii 110 kV Dwory-Sobieski/Dwory – Libiąż położonej w Libiążu – dla Kompanii Węglowej S.A.
 • Wykonanie weryfikacji projektu budowlanego i dokumentacji kosztorysowej
  dla zadania “Przebudowa linii 110 kV relacji Zalewisko-Halemba i Zabrze-Wentylatory
  w rejonie ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej” – Kompania Węglowa S.A.
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Pyskowice – roboty elektryczne dla przedsiębiorstwa wodociągów – aparatura rozdzielcza prod. ZPUE Włoszczowa
 • GPW S.A. Katowice
 • Wykonanie rezerwowego zasilania kotłowni olejowej wraz z opracowaniem dokumentacji dla Kopalni Węgla Kamiennego Sośnica-Makoszowy
 • Modernizacja oświetlenia wraz z układem sterowania i wizualizacji w części dydaktycznej dla Zespołu Szkół Sportowych w Chorzowie
 • Analiza techniczno-ekonomiczna – optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej
  w placówkach oświatowych na zlecenie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
 • Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Zakup i zabudowa wyłącznika 110 kV
  w EC Marcel
 • Wykonanie zasilania w energię elektryczną linii technologicznej przeróbki skały płonnej na kruszywa certyfikowane – aparatura 6kV prod. ZPUE Włoszczowa – KWK Wujek
 • Budowa nowego budynku magazynowo – biurowego w Tarnowskich Górach w zakresie: instalacji elektrycznych,  sieci komputerowej, kontroli dostępu oraz układu zasilania ze źródeł fotowoltaicznych – osprzęt Schrack/Philips – Geres Asco Sp. z o.o.

Zadania zrealizowane w latach 2010 – 2011

 • Instalacje elektryczne i sterowania dla zakładu przerobu odpadów wydobywczych Haldex SA wraz ze stacją transformatorowo – rozdzielczą – aparatura Siemens
 • Modernizacja instalacji elektrycznej, sygnalizacji pożarowej i telewizji przemysłowej
  w budynku głównym AWF Katowice – aparatura Schrack/Philips
 • Wykonanie dla elektrociepłowni wyprowadzenia mocy z generatora zasilanego gazem (silniki gazowe Jenbacher) z odmetanowania kopalni wraz z rozdzielnicą SN w izolacji SF6 prod. Siemens, rozdzielnicą nN wyposażoną w automatykę SZR wraz z wizualizacją w systemie SCADA – Zakłady Energetyki Cieplnej  SA w Katowicach Wydz. Wesoła
 • Wykonanie przyłącza 20 kV dla elektrociepłowni wraz z zabudową rozdzielnicy SN prod. ZPUE Włoszczowa, transformatora i układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej Zakłady Energetyki Cieplnej  SA w Katowicach – Wydział Niwka
 • Modernizacja rozdzielni niskiego napięcia (prod. Control Process) dla kopalni węgla kamiennego – Kopalnia Węgla Kamiennego Halemba-Wirek
 • Wykonawstwo branży elektrycznej i AKPiA dla Siemens Sp. z o.o., w ramach budowy Oczyszczalni Ścieków i Spalarni Czajka w Warszawie
 • Wykonanie systemu sterowania i wizualizacji pracy kolektorów słonecznych węzła c.w.u dla osiedla mieszkaniowego – sterowniki PLC prod. Siemens, oprogramowanie SCADA – dla Solver Sp. z o.o.
 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego/ inżyniera kontraktu nad realizacją zadania „Dostawa
  i instalacja PET-CT (pozytonowa tomografia emisyjna/ tomografia komputerowa) wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni diagnostyki obrazowej szpitala” dla Siemens Sp. z o. o.
 • Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA (Siemens) w budynku odsalania osadu Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi
 • Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/6 kV w pełnym zakresie: wymiany aparatury pierwotnej (wyłączniki Alstom, przekładniki Arteche, ograniczniki przepięć Siemens), elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (Computers&Control,  Energoaparatura) wykonania kompletnego systemu telemechaniki i wizualizacji (Ascom) dla Kopalni Węgla Kamiennego Budryk JSW SA
 • Modernizacja instalacji elektrycznych – aparatura Schrack, wykonanie kompletnej sieci informatycznej oraz sygnalizacji pożarowej dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
 • Modernizacja obiegu pompowego wody w trybie letnim dla elektrociepłowni – w zakresie branży mechanicznej, elektrycznej i AKPiA (system sterowania regulacją obiegu wody, wykonanie wizualizacji systemu) – Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach
 • Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej  20/6 kV o mocy 2×8 MVA wraz z zabudową rozdzielnicy 20 kV w izolacji SF6 NXPLUS C prod. Siemens, zasilającej pompownię wody dla SRK SA – CZOK Rejon Dębieńsko
 • Wykonanie i montaż instalacji elektrycznej i sterowania węzła granulacji mułów popłuczkowych dla zakładu przerobu odpadów Haldex S.A. Rejon Knurów Szczygłowice
 • Budowa linii kablowej 6 kV o długości ok. 7 km dla Kopalni Węgla Kamiennego Bielszowice
 • Wymiana belki (kratownicy) wraz z masztem odgromowym zabudowanej na stacji
  110/6 kV dla KWK Halemba
 • Wykonanie przyłączenia obiektu archiwum do sieci elektroenergetycznej wraz z dostawą
  i montażem kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej SN/nN (rozdzielnica 6 kV
  8DJ20 Siemens, transformator hermet. Schneider-Electric) – Kompania Węglowa S.A.
 • Wykonanie zasilania w energię elektryczną – wraz z  dostawą i montażem transformatora  20/6 kV  o mocy 10 MVA prod. FT Żychlin dla SRK – CZOK Rej. Pstrowski
 • Opracowanie projektu oraz nadzór autorski projektanta w ramach realizacji zadania przebudowa sieci kablowej dla KWK Bielszowice.

Zaufali nam

Wierzymy, że zaufanie jest najcenniejszą z zalet.

Podejmij współpracę

Potrzebujesz w pełni dedykowanych rozwiązań?
Skontaktuj się z nami i podejmij współpracę.

Skontaktuj się