Ładowanie

GSPT

Górniczy Światłowodowy System Liniowego Pomiaru Temperatury

Pierwszy w górnictwie światowym system monitoringu zagrożeń pożarowych ściany węglowej za pomocą światłowodowego systemu pomiaru temperatury.

 • System wczesnego liniowego wykrywania ciepła, monitoruje na bieżąco zmiany temperatur w określonym obszarze.
 • Wykonuje pomiary przestrzennego profilu temperatury wzdłuż kabla światłowodowego, pełniącego funkcję czujnika.
 • Jego głównym zadaniem jest minimalizowanie ryzyka wybuchu pożaru w wyrobiskach podziemnych, a w przypadku wystąpienia pożaru – jego detekcję.
Górniczy Światłowodowy System Liniowego Pomiaru Temperatury

Zastosowanie i możliwości systemu GSPT

Produkowany przez nas system GSPT przeznaczony jest  między innymi do bieżącego monitorowania temperatury:

 • wyrobisk górniczych chodnikowych, szczególnie w strefach uskoków, spękań, sąsiedztwa zrobów ścian i wyeksploatowanych pokładów – w celu zapobieżenia pożarom endogenicznym;
 • zrobów ścian węglowych
 • trasy przenośników transportu urobku, szczególnie długich odcinków bezobsługowych;
 • tras kabli energetycznych w wyrobiskach chodnikowych;
 • wyrobisk klimatyzowanych;
 • znajdujących się w wyrobiskach urządzeń energomechanicznych, takich jak stacje transformatorowe, sprężarki, pompy itp.;
 • na powierzchni kopalń, szczególnie – w zakładach mechanicznej przeróbki węgla, mostach przenośnikowych transportu węgla, kanałach kablowych.

Certyfikaty i badania

Górniczy Światłowodowy System Pomiaru Temperatury posiada certyfikat ATEX oraz badania dopuszczające do stosowania w warunkach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

System posiada również:

 • pozytywną opinię Zakładu Aerologii Górniczej GIG
 • pozytywną opinię Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • referencje z badań testowych w KWK Budryk
 • referencje z zastosowania w SRK KWK Makoszowy i PG Silesia
 • wyróżnienie NOT
 • dopuszczenie WUG jako system bezpieczeństwa
 • nagroda I stopnia MRPiPS

Zaufali nam

Wierzymy, że zaufanie jest najcenniejszą z zalet.

Podejmij współpracę

Potrzebujesz w pełni dedykowanych rozwiązań?
Skontaktuj się z nami i podejmij współpracę.

Skontaktuj się