Rozwi±zania dla energetyki, górnictwa, budownictwa

Uzdatnianie wody - oferta

Oferujemy kompleksowe rozwi±zania systemów uzdatniania wody
jak i poszczególne urz±dzenia z zakresu:

 1. Wstępnego przygotowania wody ze Ľródeł powierzchniowych
  i podziemnych w oparciu o systemy koagulacji, sedymentacji
  i separacji osadu
 2. Filtracji:
  • separatory cz±stek stałych,
  • filtracja grawitacyjna (filtry otwarte),
  • filtracja ci¶nieniowa (filtry piaskowe, węgiel aktywny),
  • mikrofiltracja, ultafiltracja membranowa w systemie
   ci¶nieniowym i podci¶nieniowym.

 3. Zmiękczania
 4. Demineralizacji
 5. Odwróconej osmozy
 6. Elektrodejonizacji