Rozwiązania dla energetyki, górnictwa, budownictwa

Energetyka

Oferujemy kompleksową realizację instalacji elektroenergetycznych w zakresie wysokich, średnich i niskich napięć obejmującą:

 • projektowanie,
 • kompletację dostaw materiałów
  i urządzeń,
 • prace elektromontażowe, pomiarowe
  i rozruchowe,
 • serwisowanie eksploatowanych urządzeń,
 • przeglądy i badania okresowe zabezpieczeń i układów automatyki elektroenergetycznej w obiektach energetycznych

Górnictwo

Oferujemy wykonawstwo "pod klucz" (projektowanie, prace montażowe, dostawy materiałów i urządzeń, pomiary elektryczne, uruchomienia i serwis) poniższych obiektów:

 1. pompownie głównego odwadniania
 2. stacje wentylatorów głównego przewietrzania
 3. stacje odmetanowania
 4. zakłady przeróbki mechanicznej węgla (zakłady wzbogacania miałów)
 5. maszyny wyciągowe
 6. układy sygnalizacji szybowych
 7. urządzenia przyszybowe
 8. zakłady produkcji kruszyw
 9. stacje elektroenergetyczne 110/6 kV
 10. rozdzielnice 6 kV
 11. rozdzielnice 500V i 400/230V.
 12. szafy automatyki
 13. systemy automatyki wraz
  z wizualizacją procesów technologicznych
 14. technologie z zakresu ochrony środowiska, oczyszczania ścieków
  i uzdatniania wód

Budownictwo

W ramach budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunalnego oraz obiektów użyteczności publicznej oferujemy:

 1. realizację kompletnych instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia, instalacji słaboprądowych, tym inteligentne budynki, CCTV,
  p-poż.
 2. roboty elektryczne związane
  z infrastrukturą, budową dróg
  i mostów, autostrad, tuneli kolei podziemnej
  i dróg szynowych
 3. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej i lądowej, technologie z zakresu ochrony środowiska, oczyszczania ścieków
  i uzdatniania wody

Uzdatnianie
wody

Oferujemy szereg produktów, kompleksowych rozwiązań i technologii związanych z przygotowaniem wody zarówno dla celów przemysłowych
jak i socjalno-bytowych.

Zakres naszej oferty
obejmuje między innymi :

 • uzdatnianie wód powierzchniowych
  i podziemnych,
 • recycling wody w procesach technologicznych,
 • przygotowanie wody technologicznej,
 • uzdatnianie wody uzupełniającej dla kotłowni wodnych i parowych,
 • uzdatnianie wody na potrzeby układów chłodniczych,
 • uzdatnianie wody socjalno-bytowej,
  w tym także uzdatnianie ciepłej wody użytkowej,
 • modernizacje istniejących instalacji.

Oczyszczanie ścieków

Oferujemy szereg kompleksowych rozwiązań i technologii z zakresu oczyszczania ścieków przemysłowych:

Zakres naszej oferty
obejmuje między innymi :

 • separację cząstek stałych i substancji nierozpuszczalnych,
 • neutralizację ścieków zawierających substancje kwaśne,
 • oczyszczanie ścieków zawierających oleje,
 • oczyszczanie ścieków zawierających emulsje,
 • oczyszczanie ścieków zawierających metale ciężkie,
 • oczyszczanie ścieków w przemyśle spożywczym.

Parowe instalacje technologiczne

Oferujemy pojedyncze urządzenia
jak i kompleksowe kotłownie i instalacje parowe projektowane do celowych zastosowań w różnego rodzaju gałęziach przemysłu.

W ramach prowadzonej działalności proponujemy pełną gamę najnowocześniejszych rozwiązań
oraz produktów w tym:

 • kotły parowe,
 • wytwornice pary,
 • wytwornice pary czystej,
 • kompaktowe węzły cieplne
  para - woda,
 • układy redukcyjne,
 • armatura.