Rozwiązania dla energetyki, górnictwa, budownictwa

Oczyszczanie ścieków - oferta

  1. Podczyszczalnie ścieków przemysłowych oparte na oczyszczaniu mechanicznym i systemach flotacyjnych
  2. Systemy fizykochemicznego oczyszczania ścieków
  3. Biologiczne oczyszczalnie ścieków
  4. Kompleksowe rozwiązania oczyszczalni ścieków dedykowane dla indywidualnych potrzeb Klienta
  5. Modernizacje istniejących systemów oczyszczania ścieków