Rozwiązania dla energetyki, górnictwa, budownictwa

Górnictwo

Oferujemy wykonawstwo "pod klucz" (projektowanie, prace montażowe, dostawy materiałów i urządzeń, pomiary elektryczne, uruchomienia i serwis) poniższych obiektów:

 1. pompownie głównego odwadniania
 2. stacje wentylatorów głównego przewietrzania
 3. stacje odmetanowania
 4. zakłady przeróbki mechanicznej węgla (zakłady wzbogacania miałów)
 5. maszyny wyciągowe
 6. układy sygnalizacji szybowych
 7. urządzenia przyszybowe
 8. zakłady produkcji kruszyw
 9. stacje elektroenergetyczne 110/6 kV
 10. rozdzielnice 6 kV
 11. rozdzielnice 500V i 400/230V.
 12. szafy automatyki
 13. systemy automatyki wraz z wizualizacją procesów technologicznych
 14. technologie z zakresu ochrony środowiska, oczyszczania ścieków
  i uzdatniania wód

Zobacz także
nowoczesne rozwiązania

dla energetyki

Oferujemy kompleksową realizację instalacji elektroenergetycznych w zakresie wysokich, średnich i niskich napięć ...

więcej >

dla budownictwa

W ramach budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunalnego oraz obiektów użyteczności publicznej oferujemy...

więcej >

uzdatnianie wody

Oferujemy szereg produktów, kompleksowych rozwiązań i technologii związanych
z przygotowaniem wody...

więcej >

oczyszczanie ścieków

Oferujemy szereg kompleksowych rozwiązań
i technologii z zakresu oczyszczania ścieków przemysłowych...

więcej >

parowe instalacje technologiczne

Oferujemy pojedyncze urządzenia
jak i kompleksowe kotłownie i instalacje parowe projektowane do celowych zastosowań...

więcej >